Användning av personuppgifter

Uppgifter som du lämnar för boende

När du bokar plats på sportscamp eller campingplats till Mountainbike-SM sparar vi dina mejl- och adressuppgifter för säkra upp platser till dig. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registrerar vi enbart administrativ information.

Vi använder uppgifterna för att kunna kontakta dig angående eventuella praktiska frågor kring boendet under den här tiden. Vi sparar dina uppgifter i ett år för uppföljning och marknadsföring enligt datainspektionens praxis.

Uppgifter som du lämnar som funktionär

När du lämnar uppgifter för att jobba som funktionionär spar vi dessa för att kontakta dig och ge dig information om uppdraget. Vi behåller uppgifterna till SM är över eller tills ditt uppdrag är över.

Vänligen Frösö IF